LEAKSEAL Tætningsspray

Anvendelse

Leakseal er et brugervenligt produkt, som er udviklet til brug ved tætning af mindre lækager og sprækker i tagrender, nedløbsrør, inddækninger omkring skosten, tagventiler, udluftningsventiler, metalemner, aluminium, PVC, murværk, asfaltbaserede tætningsmaterialer, glasfiber, facadebeklædning i vinyl m.m.

Leakseal fremstår som en gummihud der er vandtæt og som efterfølgende kan overmales med både vand- og oliebaserede malinger. Produktet henvender sig til håndværkere i bred forstand, ejendomsservice, boligselskaber m. fl.Produktbeskrivelse

  • Tætner mindre lækager og sprækker 
  • Fremstår som vandtæt gummihud (fleksibel) 
  • Kan overmales med både vand- og oliebaserede malinger 
  • Fås i sort og transparent


Brugsanvisning

  • Som med alle andre sprayprodukter gælder det, at beholderen omrystes godt inden brug (minimum 1 min.) 
  • Når du sprayer, så hold beholderen ca. 20-25 cm fra emnet der behandles
  • Påfør gerne 2-3 lag på kryds og tværs for at opnå bedste tætning af lækage
  • Efter brug, vendes beholderen på hovedet og der trykkes en gang på dysen for at undgå tilstopning


Tips: Tag evt. den røde dyse af og skyl den efter i lunkent vand. LEAKSEAL er finger tørt efter < 2 timer, afhængig af temperatur og kan overmales efter 24 timer.
HUSK. Fjern det værste snavs eller aftør området som skal behandles med en klud inden LEAKSEAL påføres. LEAKSEAL kan påføres ved
temperaturer > 1°C. Beholder opbevares frostfrit og ikke ved temperaturer over 50°C eller i direkte sollys. 


Personligt værneudstyr:
Luftvejene: Ved utilstrækkeligt ventilation eller grænseværdier der overskrides skal der anvendes åndedrætsværn. Filter A
Hud og krop: Antistaitsk arbejdstøj
Hænder: Brug handsker. Anbefalet: neopren handsker. EN 374.
Øjne: Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse. EN 166

 

Se sikkerhedsdatablad
Id Beskrivelse
BX3410 Transparent, fleks. gummicoating, 500ml (6stk/ks.)
BX3478 Sort, fleksibel gummicoating, 500 ml (6 stk/ks.)