Desinfektion

Anvendelse

Flydende rengørings- og desinfektionsmiddel til alle vandfaste overflader.

 

Produktbeskrivelse

Anvendes til rengøring og desinfektion indenfor industri, fødevareindustrien, landbrug samt storkøkkener, svømmehaller, beskyttelsesudstyr m.v.

 

  • Desinfektion har rengøringsegenskaber og er effektivt bakteriedræbende
  • Rengøring desinfektion i én og samme arbejdsgang
  • Anvendes både manuelt og maskinelt i et blandingsforhold 1:10
  • Skånsom med materialer
  • Virker antistatisk


 

Godkendelse:

  • Desinfektion, godkendt af fødevarestyrelsen under j.nr 2009-20-5409-00021
  • Må ikke opbevares sammen med fødevarer.
  • Må kun opbevares i orginalemballagen

 

PH-værdi:Koncentreret ca. 7,0

 


Personligt værneudstyr:

Luftvejene: Anbefalet: Ved sprøjtepåføring anvendes maske med partikelfilter S/SL, P2, Hvid 

Hud og krop: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet 

Hænder Anbefalet: Neopren. Gennembrudstid: > 120 min. (Klasse 4) 

Øjne Brug ansigtsværn: Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes


Se sikkerhedsdatablad

 

 

Id Beskrivelse
1210185-5 5 ltr. (4 stk./ks.)