Odor Air Magnet

Anvendelse

Odor Air Magnet absorberer og neutraliserer dårlige lugte ved hjælp af en naturlig molekylær teknik. Lugten "maskeres" ikke, men elimineres i op til 90 dage. Anvendes f.eks. i dyreklinikker, depot- og affaldsrum, på toiletter, i omklædningsrum, skurvogne, bryggers, vaskerum samt ved urinaler.
 

Produktbeskrivelse

 • Selve kassetten med Odor Air Magnet består af en plastbeholder med låg, som indeholder en gelé der afgiver en behagelig og naturlig duft i hele den effektive periode
 • Odor Air Magnet er enkel og nem at aktivere

 

Brugsanvisning

 • Skru låget af
 • Fjern papmembran
 • Skru låget på igen
 • Placér nu Odor Air Magnet på toppen af et skab eller lign.
 • Undgå placering i direkte sollys eller ved temperaturer over 50°c
 • Skal opbevares utilgængeligt for børn
 • Bortskaffes efter brug som almindeligt husholdningsaffald
 • Effekt: Ca. 90 dage
 • Indhold: 397 gr.

 


Personligt værneudstyr:
Hud og krop: Benyt relevant arbejdsbeklædning ved risiko for stænk eller forurening
Hænder: Benyt arbejdshandsker ved længerevarende kontakt med produktet
Øjne: Benyt øjenværn ved risiko for direkte kontakt eller stænk


 

 

Id Beskrivelse
BX12ODAM Lugtbekæmper, 397 gr. (12 stk./ks.)