Deck & Concrete Restore

Anvendelse

Deck & Concrete Restore Træ og beton coating forlænger levetiden for træterrasser, bade- og bådebroer, sandkasser, trapper, betonoverflader, sommerhuset eller hegnet i haven o.m.a. 

 

Produktbeskrivelse

 • Træ og beton coating
 • RESTORE er diffusionsåben
 • Forlænger levetiden på træ- og beton overflader
 • Fleksibel og behagelig
 • Minimerer risikoen for glatte overflader
 • I sin konsistens minder produktet om flydende asfalt
 • Rækkeevne ca. 1 m2 pr. ltr. v/2 påføringer (afhængig af underlagets beskaffenhed)
 • Holdbarhed på ca. 12 år
 • Levetiden er ca. 3 gange længere end alternative langtids coating på marked
 • Fås i 4 og 16 ltr. spand, i 60 forskellige farver

 

Brugsanvisning

 • Produktet påføres med en specialrulle, enkelt og nemt
 • Husk altid at rengøre overfladen ved hjælp af højtryksrenser inden påføring
 • Såfremt din terrasse eller trappe har mange store revner, anbefales det at benytte en Crack-filler til reparation af disse, forud for en behandling med Deck & Concrete Restore.Personligt værneudstyr:

Luftvejene: Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med filter A/P2. Valget beror på den konkrete arbejdssituation og varigheden af arbejdet med produktet. 

Hud og krop: Særligt uigennemtrængeligt arbejdstøj bør anvendes
Hænder: Brug handsker. Handskerne skal være uigennemtrængelige og resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen over for andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. EN 374. Mulighed Butyl, Viton handsker
Øjne: Brug tætsiddende beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. EN 166.


 

 

 

Id Beskrivelse
BXres161 Træ og beton coating, 16 ltr.
BXres38 Træ og beton coating, 4 ltr.