SHERLINER Markeringsspray

Anvendelse

SHERLINER Markeringsspray til markering og optegning af P-båse, kantmarkeringslinjer og køremarkeringslinjer på f.eks. et lagergulv, i skolegårde, P-pladser hos boligselskaber, ved idrætshaller o.m.a. Anvendes ved brug af SHERLINER Markeringsvogn.Produktbeskrivelse

  • Ideel til ujævne overflader, hvor der er brug for meget synlige, klare og skarpe linjer 
  • Alle farver har lang holdbarhed, også på højt frekventerede områder, beton og asfalt 
  • Kort tørretid 
  • Højt tørstofindhold og der kræves kun en påføring 
  • Dysen stopper ikke til 
  • Fås i 4 farver: Gul, hvid, blå og sort


Personligt værneudstyr:
Luftvejene: Brug en korrekt tilpasset gasmaske med partikelfilter. Anbefalet: A2P2 (EN14387)
Hud og krop: Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer
Hænder: Anvend passende handsker testet i henhold til EN374
Øjne: Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk

 

Se sikkerhedsdatablad

Id Beskrivelse
BXC22030 Hvid, 450 ml/510 g (12 stk./ks.)
BXC22031 Gul, 450 ml/510 g (12 stk./ks.)
BXC22032 Blå, 450 ml/510 g (12 stk./ks.)
BXSW0329 Sort, 450 ml/510 g (12 stk./ks.)