Fluechok

Anvendelse

Fluechok bekæmper effektivt fluer og andre flyvende insekter. Fluechok kan anvendes i stalde, levnedsmiddelvirksomheder, lagre, køkkener, beboelse osv. Fluechok er klar til brug og dufter let parfumeret. Aktivstoffet er udvundet af krysantemumblomsten.

 

Produktbeskrivelse

  • Turbospray
  • Effektiv
  • Klar til brug
  • Tilladt at anvende i stalde
  • Mild duft af blomster
  • Aktivstoffet er udvundet af krysantemumblomsten

 

Brugsanvisning

  • Produktet er vandbaseret og skal derfor rystes grundigt inden brug
  • Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes
  • Stuefugle og andre dyr fjernes inden sprøjtning

 

Fluer: Der sprøjtes, hvor fluerne ses. Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på knappen og sprøjt i alle retninger således, at sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet. Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter. For at opnå bedst mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i mindst 4 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3.

 

Hvepse: Ved bekæmpelse af hvepse, sprøjtes produktet direkte på de flyvende og kravlende hvepse eller direkte op i boets flyvehul. Gentag evt. behandlingen efter et par dage. Det bedste resultat opnås efter solnedgang eller før solopgang, når hvepsene er hjemme. Vær opmærksom på at hvepsene kan blive aggressive, når deres bo ”angribes”, pas derfor på og hold afstand. Sørg derfor for, at børn ikke er i nærheden under behandlingen

 


Personligt værneudstyr:
Luftvejene: Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn
Hud og krop: Særligt arbejdstøj bør anvendes
Hænder: Brug beskyttelseshandsker
Øjne: Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.


Se sikkerhedsdatablad

 Id Beskrivelse
TA2999 750 ml DAGSPRIS (6 stk./ks.)