Gallup Super 360

Anvendelse

Gallup Super 360 er et effektivt systemisk ukrudtsmiddel, som anvendes mod kvik og andre flerårige græsser, tokimbladet ukrudt samt nedvisning i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter og hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager samt på udyrkede arealer.
Læs etiketten for mere detaljeret information.
 

 

Produktbeskrivelse

  • Effektiv og kræver lavere behandlingsfrekvens
  • Hurtig synlig effekt
  • Ingen afstandskrav til søer og vandløb
  • Drøj i brug - 10 liter rækker fra 16.000 – 25.000 m2


Brugsanvisning

Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt. Brug evt. skærm ved sprøjtning tæt på kulturplanter.
Bør udsprøjtes på tørre eller dugvåde planter. Regn inden 6 timer efterbehandlingen vil normalt forringe virkningen. 24 timer uden regn efter behandling vil være optimal.


 

Blandingsforhold:

0,2-0,3 liter Gallup Super til 10-15 liter vand per 500 m2

 

NB!

  • Sprøjt kun på det der skal bekæmpes
  • Pas på vinddrift
  • Anvend evt. afskærmet sprøjtning
  • Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisningDette ukrudtsmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.


Ukrudsmiddel skal anvendes på forsvarlig måde. 
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.


Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, 
der fremgår af etiketten.


 

Personligt værneudstyr:
Hud og krop: Støvler
Hænder: Anvend handsker af nitrilgummi
Øjne: Anvend sikkerhedsbriller/ansigtsskærm

 

Se sikkerhedsdatablad


 

 

Id Beskrivelse
L1111 5 ltr. Inkl. afgift (4 stk./ks.)