MaxForce Quantum Myre Gel

Anvendelse

Maxforce Quantum er et klar-til-brug sirup-baseret myremiddel til kontrol af myrer og deres myrebo. Anvendes på steder, hvor en diskret myrebekæmpelse ønskes, eksempelvis køkkener, slagterier, varehuse og campinghytter m.m. Myrerne bærer giften ned i boet og boet bliver dermed bekæmpet indefra med udryddelse af dronningen.


Produktbeskrivelse

  • Klar til brug
  • Lugtfri og farver ikke
  • Drypfri sirup, som kan placeres vertikalt/horisontalt
  • Kun til bekæmpelse af faraomyrer og sorte havemyrer indendørs samt omkring bygninger
  • Kun til professionel anvendelse
  • Brugervenlig udlægning med pistol
  • Ekstremt effekt – effekt i 2-3 måneder


Brugsanvisning


Indendørs: 
Sorte havemyrer: 200 mg sirup pr. løbende meter i de revner og sprækker myrerne kommer fra, samt på de gangstier myrerne bruger.

Faraomyrer: 200 mg pr. m² areal.
Ved et køkken på 10 m² udlægges der 10 x 200 mg sirup.


Udendørs:
Myrebo på terrasser: Find myrernes indgange og applicer Maxforce® Quantum i hvert indgangshul. 2 gram sirup pr. myrebo, og denne mængde fordeles i alle myreboets indgangshuller.


Spærrebælte på hussokler: Såfremt myreboet ikke klart kan identificeres på terrasser og lignende, kan Maxforce® Quantum anvendes som et spærrebælte på hussoklen.
200 mg sirup pr. løbende meter, samt i revner og sprækker, hvor myrerne tænkes at trænge ind.


Sirup dråbe med en diameter på 8 mm ~ 200 mg sirup (200 mg = 0,2 g)


Tilbehør:

Lokkedåse til påfyld vrnr. TA3712 

Doseingspistol vr.nr. TA3719 


Id Beskrivelse
TA3707-4 Til bekæmpelse af myre, 4x30g