Reference MicroRengøring


6/7-21

Pleje og Omsorg - Hjælpemiddeldepot, Vordingborg

Vi bruger i dag MicroRengøring til at håndvaske vore ETAC Starlock – puder.
Rengøring af starlock puderne håndvasker vi med MicroRengøring
og spuler grundigt af med vand. Den fjerner lugten fra urin og røg samt
pletter på puderne. Efterfølgende har vi puder som kan bruges til borgeren igen. 


ElisabethTilbage